PROČ SPOŘIT A KDY ZAČÍT

POPULACE STÁRNE

V České republice máme průběžný penzijní systém, což znamená, že z vybraných peněz současných pracujících jsou vypláceny současné důchody. Již nyní není v systému dostatek peněž, protože přítok je menší než odtok a stát si na penze musí půjčovat.

Prodlužuje se průměrná délka dožití a rodí se méně dětí, populace stárne.

Průměrný starobní důchod je nyní 20 216 Kč (údaj ČSSZ k 1. 10. 2023).

ROZDÍLY MEZI PP A DPS

JAKÉ JSOU MEZI NIMI ROZDÍLY?

Penzijní připojištění Doplňkové penzijní spoření DPS předpoklad od 1. 1. 2024
Kdo může být účastníkem?
Fyzická osoba starší 18 let a která: má trvalý pobyt v ČR nebo pobývá v jiné zemi EU a zároveň se účastní českého veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění
Fyzická osoba starší 18 let a od roku 2016 také nezletilá osoba
Fyzická osoba starší 18 let a od roku 2016 také nezletilá osoba
Výše vkladu
Nejnižší částka je 100 Kč mesíčně a maximální výše spoření není určena
Nejnižší částka je 100 Kč mesíčně a maximální výše spoření není určena
Nejnižší částka je 100 Kč mesíčně a maximální výše spoření není určena
Výše státního příspěvku
Příspěvek 90 Kč od úložky 300 Kč
Příspěvek 230 Kč od úložky 1000 Kč
Příspěvek 90 Kč od úložky 300 Kč
Příspěvek 230 Kč od úložky 1000 Kč
Účinnost až od 1. 7. 2024
Příspěvek 100 Kč od úložky 500 Kč
Příspěvek 340 Kč od úložky 1700 Kč
Minimální délka spoření
Alespoň 5 let
Alespoň 5 let
Alespoň 10 let
Zhodnocení
Výnos z hospodaření, nemůže jít do ztráty, nižší výnosy
Výnos z investic, na výběr z více strategií
Výnos z investic, na výběr z více strategií, dlouhodobý investiční produkt (DIP)
Penzijní připojištění Doplňkové penzijní spoření DPS předpoklad od 1. 1. 2024
Odbytné
Odbytné
Odbytné
Jednorázové vyrovnání
Jednorázové vyrovnání
Jednorázové vyrovnání
Starobní penze
Starobní penze
Starobní penze
Invalidní penze
Invalidní penze
Invalidní penze
Výsluhová penze
Částečné odbytné v 18 letech
Částečné odbytné v 18 letech
Výplata přes pojišťovnu
Výplata přes pojišťovnu
Srovnání DPS PP
Volitelná strategie spoření
Ano
Ne
Jistota vložených prostředků
(není zákonem garantováno, avšak existují speciální produkty)
Státní příspěvek
Ano
Ano
Daňové odpočty
Ano
Ano
Příspěvek zaměstnavatele
Ano
Ano
Předdůchod
Ano
Ne
Jednorázové vyrovnání
Ano
Ano
Starobní penze
Ano
Ano
Výsluhová penze
Ne
Ano

DAŇOVÉ ÚSPORY DPS

PŘEHLED MOŽNÉ ROČNÍ DAŇOVÉ ÚSPORY

Minimální výše měsíčního vkladu pro nárok na daňovou úsporu je 1 100 Kč, od 1. 1. 2024 je to 1 800 Kč.

Nejvyšší možná daňová úspora se bude bude zvyšovat z aktuální situace, na účastník spoří aspoň 3 000 Kč měsíčně , na 5 700 Kč měsíčně. Klient tedy ušetří z původních 3600 Kč ročně až dvojnásobek – tedy 7 200 Kč ročně.

Aktuálně nejvyšší možná daňová úspora je dosažena, pokud účastník spoří aspoň 3 000 Kč měsíčně, od 1. 1. 2024 5 700 Kč.

Měsíční vklad roční úspora do
31. 12. 2023
roční úspora od
1. 1. 2024
300 Kč
-
-
600 Kč
-
-
1 500 Kč
900 Kč
-
2 000 Kč
1 800 Kč
540 Kč
3 000 Kč
3 600 Kč
2 340 Kč
3 500 Kč
3 600 Kč
3 240 Kč
4 000 Kč
3 600 Kč
4 140 Kč
4 500 Kč
3 600 Kč
5 040 Kč
5 000 Kč
3 600 Kč
5 940 Kč
5 700 Kč
3 600 Kč
7 200 Kč

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT FOND?

VÝNOS NENÍ TO JEDINÉ

Výběr účastnického fondu souvisí s mnoha faktory a pro správné rozhodnutí je vždy potřeba vyhodnotit více parametrů, a to i na straně klienta.

Je důležité mít na paměti, že výnos není to hlavní či dokonce jediné kritérium, zejména u fondů s krátkou historií.

Hlavní parametry a kritéria pro správn výběr fondu, penzijní společnosti i strategie ukazuje následující grafické zobrazení.

Hlavní kritéria

Výnos (není vše),

Velikost, Stabilita, Počet účastníků,

Volalitita, Strategie,

Další výhody

Produkt s garancí?

Společnost skupiny produktů

Jiné výhody

Specifika u poradce

Jednoduchost sjednání

Správa smlouvy s klientem

Finanční odměna

Specifika u klienta

Rizikový profil klienta

Investiční horizont

Správa smlouvy klienta

MODELOVÉ PŘÍKLADY

SROVNÁNÍ DPS A DIP

MODELOVÝ PŘÍKLAD DPS 2024

ÚDAJE O KLIENTOVY

hodnota účtu celkem:

3 177 885 Kč

Aspekt DIP Popis
Zařazení do důchodového pilíře
Patří do III. důchodového pilíře vedle doplňkového penzijního spoření.
Poskytovatelé
Banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti
Daňové výhody
Daňově odpočitatelné vklady až do 48 tisíc Kč ročně. Daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele.
Dlouhodobost Spoření
Nárok na výhody vzniká po 10 letech spoření. - Čerpání finančních prostředků možné nejdříve od 60 let věku.
Diverzifikace s DPS
Nenahrazuje doplňkové penzijní spoření (DPS). Doporučuje se kombinovat pro lepší diverzifikaci důchodového portfolia.
Nabídka na Trhu
Produkty nabízeny bankami, obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi.
Zvýhodnění Zaměstnanců
Daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele do výše 50 tisíc Kč ročně.
Podmínky Čerpání Úspor
Čerpání možné po 10 letech a po dosažení věku 60 let.
Plánovaný Termín Zavedení
Očekávané zavedení od ledna 2024.

MODELOVÝ PŘÍKLAD DIP 2024

ÚDAJE O KLIENTOVY

hodnota účtu celkem:

3 613 504 Kč